identity management software

Informační systémy větších firem přechází na identity management

Přístup jednotlivých uživatelů do firemního informačního systému je v současné době zajišťován pomocí uživatelského jména a hesla. Vzhledem k časté integraci dalších subsystémů mají zaměstnanci často i několik různých účtů, což je nepřehledné a navíc nebezpečné. Je to i váš případ a chcete mít...