serverhousing

Váš server nemusí být takový žrout, jak jste si doposud mysleli aneb proč využít nabídku měření reálné spotřeby!

VyuProvozovatelé datacenter vychází ze štítkových hodnot a tabulek, které se často od reálných čísel na hony vzdalují. O reálné spotřebě skutečně nemůže být řeč, což ostatně potvrzuje charakter serveru. Jeho odběr není stále stejný, ale mění se podle momentálního vytížení. Některá datacentra počítají s...