Proč využívat cloudové služby pro marketingovou strategii

Současná doba jasně určuje trendy nejen v IT, ale i podnikání a marketingu: digitalizace, cloudifikace, automatizace. Pro některé jen pouhé „buzzwordy“, pravdou ale je, že cloudové služby a jejich správné využití mohou vaše podnikání významně posunout kupředu – nejen díky vyššímu zabezpečení dat a IT systémů, ale i díky cloudovým nástrojům digitálního marketingu. Přečtěte si o nich. Mít kvalitní produkt nebo službu už v dnešním extrémně konkurenčním prostředí zdaleka nestačí. Víte, čím jsou zajímavá slova jako lux, xerox, pentelka nebo třeba i vazelína? Jsou to zlidovělé značky, kterými jsme nahradili typ produktu nebo i samotnou činnost, kterou pomocí nich vykonáváme (vyluxovat = vysát, oxeroxovat = okopírovat apod). Pokud se vám podaří takto silně vybudovat vaši značku, tedy váš brand, máte (téměř) vyhráno. Značka prostě prodává – upoutává pozornost zákazníků a buduje důvěryhodnost produktu. Jedním ze způsobů, jak docílíte posílení brandu, je vytvoření marketingové strategie využívající nástrojů digitálního marketingu.

Cloudové telekomunikační služby

Pod cloudovou telefonií si můžete představit moderní zákaznická centra, která využívají cloudových služeb pro agregaci komunikačních zákaznických kanálů. Cloudová telefonie pochopitelně výrazně zlepšuje a zjednodušuje i komunikaci uvnitř samotné společnosti. Jak vám cloudové telekomunikační služby konkrétně pomohou?
  • Úspora nákladů – VoIP a sjednocená komunikace nejen výrazně zjednodušují a zefektivňují interní i externí procesy předávání informací, ale vedou i k výraznému snížení prostředků vynakládaných do telekomunikačního řešení společnosti.
  • Škálovatelnost – pokud používáte jako nástroj digitálního marketingu přímý telemarketing, v případě volby cloudových telco služeb můžete vaše řešení velice snadno a rychle škálovat v závislosti na vašich potřebách (např. vykrývání špiček a prodejních sezón).
  • Analýza dat – pomocí jednotného nástroje můžete uživatelská data jednoduše shromažďovat na jednom místě a při použití NLP technologií a příslušné automatizace zpracování je i snadno analyzovat. Na základě výsledků pak lehce upravíte vaši marketingovou strategii.
  • Lepší zákaznická zkušenost – díky správnému použití moderních technologií – jako jsou chatboti a voiceboti – můžete docílit významně lepší zákaznické zkušenosti; chatboti jsou online 24/7, komunikují vícejazyčně a okamžitě mohou nabídnout řešení problému, které zákazník poptává.

Vyšší zabezpečení dat

Ačkoliv se i v dnešní době mnoho lidí obává o bezpečnost svých dat „kdesi v cloudu“, pravdou je, že jsou tato data výrazně lépe zabezpečena než v běžném firemním prostředí. To je obrovská výhoda, protože údaje o zákaznících jsou zásadní pro úspěch marketingových strategií i zachování kvality značky a důvěryhodnosti vaší společnosti. Kvalitní poskytovatel cloudových služeb vysokého zabezpečení dosahuje hned několika metodami:
  • Next gen firewally, které pomáhají chránit vaše soubory. Brány firewall aplikují pravidla na veškerý síťový provoz, aby odfiltrovaly podezřelý provoz a udržely vaše data v bezpečí. Kvalitní poskytovatelé cloudu používají next-gen firewally, jde tedy opět o výrazně robustnější a sofistikovanější ochranu dat.
  • Redundance – pokud nahrajete nějaká data do cloudového úložiště kvalitního poskytovatele, tyto soubory se automaticky kopírují na několik nezávislých míst (disků, serverů, nebo dokonce fyzických lokalit). Pokud by došlo k poruše nebo výpadku cloudového serveru, stále máte dostupné kopie vašich dat a v praxi takovéto hardwarové selhání ani nezaznamenáte.
  • Monitoring a SOC – data v cloudu jsou 24/7 monitorována experty na kybernetickou bezpečnost, kteří jsou schopni proaktivně zachytit známky hardwarového selhání nebo bezpečnostního incidentu ještě před samotnou událostí.

IT systémy ERP a CRM systému v cloudu

ERP systémy zefektivňují podnikové procesy a CRM systémy výrazně vylepší zákaznickou komunikaci a řízení prodeje. Oba typy systémů můžete bez problému používat jako cloudové služby (ušetříte za pevné licence a nemusíte řešit aktualizace) a oba využívají odlišné přístupy ke zvýšení ziskovosti. ERP se zaměřuje na snižování nákladů. Zefektivněním podnikových procesů ERP účinně snižuje množství prostředků vynaloženého na tyto procesy. CRM vám oproti tomu zvyšuje zisk tím, že zvyšuje objem prodeje.

Publikováno: 23. 09. 2022

Kategorie: ON-LINE Business

Autor: Adam Hájek