Neusínejte na vavřínech aneb Vylepšení firemních procesů je třeba brát vážně

Firma docela šlape a nic vás nežene k tomu, abyste se hnali do jakýchkoliv vylepšení. Což je chyba, protože vždy existuje možnost, jak z podnikání vytěžit mnohem více. Alfou a omegou správně fungující společnosti – a to bez ohledu na její velikost – je optimalizace procesů, tedy jejich vyladění (používání tzv. best practices) a samozřejmě automatizace. V konečném důsledku dosáhnete stavu, kdy se zaměstnanci budou věnovat skutečně potřebným úkonům, a to takovým způsobem, aby je vyřešili co nejefektivněji. Ale jak toho dosáhnout? I vám se může hodit procesní nástroj – systém pro řízení firemních procesů. Termín „řízení firemních procesů“ zní poněkud komplikovaně, ale ve skutečnosti jde o soubor činností, které naopak vedou k lepšímu plánování a vyhodnocování výkonnosti. K jejich realizaci je zapotřebí vhodně zvolený softwarový nástroj – aplikace umožňující sledování parametrů a vývoje dílčích procesů. Sledování procesů je logicky vhodné především pro úkony, které se provádí pravidelně, ale ne tak často, aby si pracovníci pamatovali přesný postup a nedopouštěli se během práce zbytečných chyb. Evidencí procesu do sytému může firma jedině získat – kompetentní osoby mohou sledovat průběh a zpracovat dílčí části efektivněji.

Interaktivní řešení procesů umožňuje BCM

Pokud vás zaujala možnost, jak zefektivnit firemní procesy, ale nemůžete najít správný nástroj, vykoušejte český systém BCM od WAK System. Má podobu webové aplikace a je dostupná z libovolného zařízení. Platforma BCM nabízí vysokou míru variability a rozhraní si lze graficky uzpůsobit tak, aby odpovídalo konkrétním potřebám. Nabízí interaktivní procesní mapu a další prvky a funkce pro vizualizaci, automatizaci, spouštění a záznam děje (procesu). Další informace najdete na webové prezentaci bcm.waksystem.cz.

Publikováno: 22. 11. 2020

Kategorie: Nezařazené

Autor: Adam Hájek