Modelování databází online

Účelem modelování je navrhnout databázi tak, aby co nejlépe odrážela strukturu podnikání, kterého se týká. Za modelování jsou primárně zodpovědní analytici a vývojáři databází. Jejich úkolem je navrhnout strukturu databáze tak, aby vznikla co nejflexibilnější a nejrozšířenější databáze. Tím je zajištěno, že možné změny v budoucnu nevyvolají řadu problémů. Součástí dokumentace informačních systémů jsou také databázové modely. Bez nich je vývoj databáze obtížný, zvláště když máme co do činění s rozsáhlou strukturou, kterou udržuje velký tým lidí.

Jak navrhnout strukturu databáze?

Nejlepším způsobem je použít vhodný program pro vizuální návrh databáze. Na trhu existuje řada takových nástrojů. Který z nich byste si měli vybrat? Vše záleží na tom, jaké databáze navrhujeme. Modelovací program by měl podporovat databáze, na kterých běží software, který udržujeme. Měla by také fungovat na operačních systémech, které ve společnosti používáme, a být co nejvíce intuitivní, aby ji mohli používat jak programátoři, analytici, tak další lidé, kteří se budou muset seznámit se specifiky databáze.

SqlDBD - co to je?

SqlDBD je intuitivní aplikace SaaS určená pro modelování databází MySQL, MariaDB, PostgreSQL a SQL Server. Program nevyžaduje připojení k databázi, další aplikace nebo dokonce instalaci do počítače. Vyžaduje pouze webový prohlížeč. Umožňuje vytvořit návrh malých i velkých databází.

Přátelské uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo navrženo tak, aby umožňovalo rychlý návrh a úpravy databází. Program je podobný většině základních designérských programů, tzn. má nástroje pro vkládání nových tabulek do modelu a nastavování vztahů, ale zahrnuje i další nástroje potřebné pro práci, jako je přiblížení a navigace v modelu. K úpravám tabulek nebo vztahů můžete použít dostupné formuláře nebo panel vlastností známý ve většině programovacích prostředí.

Import a export projektů

SqlDBD má schopnost importovat skripty DDL. Pokud již máte databázi a chtěli byste získat její model, stačí vygenerovat skript SQL s jeho strukturou a importovat jej do SqlDBD. V SqlDBD můžete kdykoli exportovat databázový model do souboru SQL nebo jako grafický soubor PNG/JPG/GIF, který můžete připojit k IT dokumentaci projektu.

Sdílení projektů

Program umožňuje týmovou práci na databázovém modelu. Na rozdíl od konkurenčních řešení, ve kterých je týmová práce založená na samostatných kopiích projektu pro každou zúčastněnou stranu, mohou uživatelé pracující v SqlDBD modifikovat stejný model, aniž by si navzájem prohlíželi změny.

Porovnání změn

SqlDBD vám umožňuje vytvářet postupné verze modelů a porovnávat změny mezi nimi. Je možné vytvářet skripty pro aktualizaci SQL pro průběžnou údržbu databází. Toto však nejsou všechny možnosti programu. Navštivte https://sqldbd.com, vytvořte si účet a vytvářejte modely databází svých projektů.

Publikováno: 09. 03. 2021

Kategorie: Software

Autor: Adam Hájek