K čemu se v praxi používají konektory? Přehledné rozdělení

Konektor je jedním z druhů elektronických součástech. Jaká jsou její specifika? V následujícím textu přehledně shrnujeme ty nejdůležitější body.

Konstrukce konektorů a jejich princip

Hlavním účelem konektorů je vytvořit zasunovací slaboproudé elektrické spojení. Tímto způsobem lze vést i datový nebo vysokofrekvenční signál. Každý konektor se skládá z těla a kontaktního systému. Charakteristickou vlastností při využití konektorů je především to, že spojení lze rozebrat, a to bez využití jakýchkoli nástrojů. Toto spojení je zároveň adekvátně pevné. Z pohledu elektřiny je zajištěn kontakt a zároveň optimální izolace. Konektor je typicky upevněn na kabelu, zatímco protikus bývá namontován často napevno. Ale může se nacházet rovněž na jiném kabelu. Stěžejní vlastnosti konektoru obvykle požadují, aby byl snadno vizuálně identifikovatelný, rychle sestavitelný a levný. Další charakteristika se odvíjí od potřeb konkrétního výrobce, který se může rozhodnout i pro ryze specifické typy, jejichž kompatibilita s konektory z jiných zdrojů může být cíleně omezena.

Rozdělení konektorů

Současný trh nabízí širokou škálu konektorů. Neméně rozmanité je tak i jejich třídění. Konektory můžeme rozlišit na základě celé řady hledisek – běžně zejména podle funkce, tvaru, způsobu využití. V praxi tak například rozeznáváme konektory přímé, koaxiální či pro plošné spoje. Vzhledem k tomu, že funguje obdobně, lze do tohoto výčtu zařadit i spojení určené pro napájení, tedy klasickou zásuvku. Ty jsou běžně známé i laické veřejnosti. Konektory mají svou nezastupitelnou úlohu v průmyslovém využití. Zejména jsou konektory známé ze světa výpočetní techniky. K těm nejběžněji se vyskytujícím v této sféře můžeme zařadit USB, dále také jack nebo HDMI. V profesionální sféře mohou být vzhledem k účelu využití vyžadovány i jiné typy konektorů s dalšími specifickými vlastnostmi. Typickým příkladem mohou být například vysokoteplotní konektory vyrobené z odolné keramiky.

Kdo je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Dodání širokého spektra konektorů pro mnohostranné využití nabízí společnost TME neboli Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o . Tato původem polská společnost dnes stojí na špici mezi evropskými dodavateli elektrotechnických součástek. Nabízený sortiment je velmi rozsáhlý a nyní čítá tisíce položek. Většina z nich je přitom ihned dostupná skladem. To umožňuje velmi pružně reagovat na požadavky zákazníků a prakticky okamžitě objednávky odbavovat. Do celého světa jsou rozesílány ze středního Polska, kde má značka TME dnes nejen své sídlo, ale také distribuční zázemí. V budoucnu by navíc mělo dojít k jeho rozšíření, nové skladovací centrum by navíc mělo být z větší části automatizované. Součást skupiny TME tvoří několik zahraničních dceřinných společností. Mezi ně patří kromě té české také italská, britská nebo dokonce čínská.

Publikováno: 27. 11. 2020

Kategorie: Hardware

Autor: Adam Hájek