Jak zabezpečit IT ve středně velkých firmách a proti čemu se chránit?

Malé a střední podniky se zpravidla neumí dostatečně chránit před nejběžnějšími kybernetickými bezpečnostními incidenty, které na ně mohou mít zničující dopad. Množství majitelů a provozovatelů malých podniků nemá čas ani zdroje věnovat se kybernetické bezpečnosti a mohou tak přijít o svá citlivá data. V následujícím článku si ale uvedeme jednoduchá opatření, která existují, a může je zavést i malá firma, a představíme jednotlivé hrozby.

Co je to kybernetická bezpečnost?

IT bezpečnost zahrnuje všechny činnosti nezbytné k ochraně sítí a informačních systémů, uživatelů těchto systémů a dalších osob, které mohou být kybernetickými hrozbami dotčeny.

Buďte aktivním hráčem na trhu kybernetické bezpečnosti

Tím, kdo by měl prosazovat efektivní kybernetickou bezpečnost, by měl být CEO firmy, správní rada a další vedoucí představitelé. Podpora kultury kybernetické bezpečnosti je totiž velice důležitá, vyzdvihuje spolupráci napříč společností a dalšími veřejnými i soukromými zainteresovanými stranami. Toto vytvoření kultury zabezpečení bude vyžadovat zapojení všech, včetně jednotlivých zaměstnanců.

Edukace zaměstnanců je základ

Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti by se mělo týkat každého zaměstnance a zahrnovat školení, zvyšování kvalifikace, případně možnosti kariérního postupu. Jsou to totiž právě zaměstnanci, kteří svou nepozorností či neznalostí kybernetický útok zvenčí často pustí „do domu“. Úplným základem je samozřejmě antivirus.

Jaké kybernetické hrozby známe

Pro malý či střední podnik může mít i ten nejmenší kybernetický bezpečnostní incident zničující dopady. Identifikace a vysvětlení nejběžnějších typů kybernetických hrozeb, včetně rad toho, co můžete udělat pro ochranu svého podnikání, jsou nesmírně důležité.

Malware

Jedná se o neautorizovaný software určený k poškození. Je to obecný termín pro škodlivý software včetně virů, spywaru, trojských koní apod. Může také převzít kontrolu nad počítačem uživatele nebo jej špehovat. K čemu malware nejčastěji slouží?
 • Krádež identity,
 • Podvod,
 • Krádež citlivých dat nebo duševního vlastnictví,
 • Odčerpávání počítačových zdrojů pro další trestnou činnost.

Phishing

Záludné e-maily, zprávy nebo hovory, jejichž cílem je přimět příjemce poskytnout peníze a data. Zločinci často používají e-mail a další kanály, aby se pokusili podvést různé organizace. Jejich zprávy a hovory se pokoušejí přimět firmy i jednotlivce k provedení konkrétních akcí, jako jsou:
 • Odhalení podrobností o bankovních účtech, hesel a čísel kreditních karet,
 • úhrada podvodných faktur nebo změna platebních údajů u legitimních faktur,
 • poskytování vzdáleného přístupu k vašemu počítači nebo serveru,
 • otevření přílohy, která může obsahovat malware apod.

Ransomware

Ransomware je typ malwaru, který uzamkne váš počítač nebo soubory, dokud nebude zaplaceno „výkupné“. Uzamkne nebo zašifruje vaše soubory, abyste k nim již neměli přístup. Může infikovat vaše zařízení stejným způsobem jako jiný malware. Například:
 • Otevírání odkazů, e-mailů nebo souborů z neznámých zdrojů,
 • návštěva nebezpečných nebo podezřelých webových stránek,
 • špatné zabezpečení sítě nebo zařízení (včetně serverů).

Dbejte na ochranu svých dat

Pravidelná aktualizace a správa vašeho softwaru a dat může výrazně zvýšit ochranu vaší firmy před nejběžnějšími typy kybernetických hrozeb. Zlepšete odolnost, zůstaňte aktuální a v bezpečí díky těmto softwarovým úvahám pro malé podniky. Zkuste TOTAL SERVICE, jehož služby dokážou pokrýt kompletní IT bezpečnost zákazníků.

Publikováno: 07. 10. 2022

Kategorie: Tipy

Autor: Adam Hájek