Kybernetická bezpečnost, co o ní víte?

Už jste někdy slyšeli pojem kybernetická bezpečnost? Víte, co znamená? Že ne? Nezoufejte. Rozšíříme vám obzory. Kybernetická bezpečnost je obor, který se zabývá zabezpečením informací, jež jsou tvořeny a uchovány pomocí počítače.

Co je kybernetická bezpečnost?

Úkolem kybernetické bezpečnosti je zabezpečit ochranu před neoprávněným manipulováním se zařízeními počítačového systému, zabránit neoprávněné manipulaci s daty, zabránit krádeži dat, zajistit bezpečnou komunikaci a přenos dat, nevyjímaje nutnosti bezpečně data uložit. Důležitými postupy jsou prevence, detekce a náprava. Ani jednu fázi není dobré přeskočit, bagatelizovat nebo opomenout.

Prověrku udělají penetrační testy

Penetrační testy ověří odolnost vaší organizace vůči kybernetickému útoku a zjistí slabiny v zabezpečení vašich informačních a komunikačních technologií. Včas odhalí nedostatky, které by mohly zapříčinit porušení bezpečnosti zpracovávaných informací, což by organizacím přineslo významný destruktivní ekonomický, politický nebo společenský dopad.

K čemu školení kybernetické bezpečnosti?

Služba penetračního testování se nabízí jako test zranitelnosti a analýza provozu. Zkušení konzultanti z NGSS své zjištěné výsledky zvládnou aplikovat do přímo praxe. Zároveň poskytnou školení kybernetické bezpečnosti podle ISO/IEC 27001, pro uživatele v oblasti bezpečnosti a zpracování osobních údajů, osoby zastávající bezpečnostní role v ISMS organizace a technické role, zabývající se řízením přístupů, administrací IS nebo zajištění bezpečnosti. Next Generation Security Solutions je česká společnost, poskytující služby bezpečnostního dohledu nad informačními systému a GDPR poradenství. Díky jejich úsilí budou vaše IT technologie odpovídat legislativním nařízením a strašákem pro vás nebude ani Kybernetický zákon. NGSS pomáhá svým klientům najít správnou cestu v labyrintu bezpečnostních řešení.

Publikováno: 02. 02. 2021

Kategorie: Tipy

Autor: Adam Hájek