5 největších chyb, kvůli kterým může zkrachovat i váš IT projekt

Před více než dekádou uskutečnila mezinárodní analytická firma Standish Group průzkum, ze kterého vyplynulo, že z celkového počtu zahájených IT projektů firmy úspěšně dokončí necelou třetinu. Odborníci se shodují, že by se výsledek příliš nelišil ani dnes. Management se nepoučil a mnohdy opakuje stejné chyby. Na klíčové pozice obsazuje nekompetentní osoby, nerespektuje základní postupy a nečiní kroky vedoucí k eliminaci základních rizik. Následující přehled nejčastějších chyb vám pomůže překonat zranitelná místa a zvýší pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu, na kterém právě pracujete nebo se na něj v blízké budoucnosti chystáte.

1. Nekvalifikované lidské zdroje

Žebříčku chyb projektových manažerů vévodí absence schopných pracovníků a jejich dosazování na špatné pozice. Řešení spočívá v důsledném výběru a zformování tzv. „tiger teamu“, jehož členové jsou na dobu realizace projektu vyjmuti z běžných činností, aby věnovali veškerý čas primárnímu úkolu.

2. Nezkušený projektový manažer

Řízení projektu by měl mít na starost inteligentní, kvalifikovaný, dostatečně zkušený a kreativní manažer, který zvládá krizové situace a nepodceňuje aktivní komunikaci se všemi zainteresovanými skupinami (tu může velmi usnadnit kvalitní CRM systém).

3. Nedodržování základních postupů projektového managementu

Projektový management mnohdy vůbec neřeší metodologii, která patří k hlavním předpokladům efektivního startu a hladkého průběhu práce na projektu. Absence základního postupu obvykle vede k překročení stanoveného rozpočtu a nedodržení časového rámce.

4. Nesledování aktuálního stavu projektu

IT management, který průběžně nesleduje výsledky zaměstnanců, nemůže koordinovat zdroje a flexibilně reagovat na změny. Řešení je přitom velmi snadné: stačí aktivně využívat software pro řízení projektů. https://www.youtube.com/watch?v=IW7MRze_4iA

5. Ignorování problémů

Bagatelizace a ignorování problémů vede k jejich postupnému nabalování a celkovému zhoršení stavu projektu. Management, který se nesnaží o nápravu zřejmých chyb, nemůže uspět. Zamlčování osobního pochybení a odkládání krizové komunikace jsou začátkem konce.

Publikováno: 30. 05. 2020

Kategorie: Tipy

Autor: Adam Hájek