Obrana proti požáru: Kdy a proč jsou nezbytné systémy EPS?

Bezpečnost lidí a majetku je prioritou každého podniku i domácnosti. I když si tisíckrát říkáte, že vám se přeci nemůže nic stát, že vás třeba takový požár potkat nemůže… tak může. Pak už je jenom potřeba co nejvíce minimalizovat škody a včas zasáhnout. S tím vám pomůže EPS systém. Pojďme se podívat, co to je a proč se vyplatí. 

Co to je EPS? 

Elektrická požární signalizace (EPS) dokáže zaznamenat a nahlásit požár, u složitějších systémů dokonce i vyhodnotí situaci a podle toho informuje různé složky, které na požár můžou včas zareagovat. Hlavními komponenty systému jsou ústředna EPS, detektory kouře a tepla, hlásiče, sirény a další prvky. 

Hlavní úlohou systému je: 

  • včasné rozpoznání požáru 
  • eliminace falešných poplachů  

Dělí se na: 

  • Jednostupňový EPS systém – má jednu ústřednu, na kterou jsou připojené samočinné a tlačítkové hlásiče požáru. Dále jsou na ni napojená další ovládací a doplňující zařízení. 
  • Vícestupňový EPS systém – má hlavní a vedlejší ústředny. Na ty jsou připojené samočinné a tlačítkové hlásiče požáru (jako u jednostupňové) a navíc vedlejší ústředny nižšího stupně. 

Typy EPS systému 

  • Konvenční systémy EPS – jsou levnější a hodí se pro menší objekty. Při vzniku požáru detekuje hlásič pomocí požárních smyček změnu odporu a upozorní ústřednu, aby tuto změnu vyhodnotila (nedokáže ale přesně určit místo požáru.) 
  • Adresované systémy EPS – rozpoznají aktuální stav každého hlásiče umístěného na hlásící lince, kde spolu prvky komunikují. Díky tomu jde lokalizovat konkrétní hlásič – který vysílá signál – a ten dokáže nadále sám komunikovat s ústřednou. Tento systém může být klidně velmi rozlehlý (může mít několik kilometrů).  

Pak máme 2 základní typy hlásičů požáru: 

  • Tlačítkový – ten asi většina z vás někdy viděla, je umístěný na viditelném místě v malé zasklené krabičce na zdi budovy a spustí ho člověk, který si všimne požáru. Stiskne tlačítko a vyšle tak signál. 
  • Samočinný hlásič – už nepotřebuje, aby ho někdo spouštěl, ale sám detekuje požár na základě překročení/změny určitých hodnot, které sleduje. 

Hlásiče mohou být dále teplotní, kouřové, ionizační nebo na vyzařování plamene. 

Kdy je EPS potřeba? 

Zvláště v objektech s vysokou koncentrací lidí, v budovách, kde evakuace osob trvá delší dobu nebo kde skladujete cenné či hořlavé materiály, je instalace EPS elektro systému nejen doporučená, ale stanovená normou – ČSN EN 54-1 (342710). Prostudujte si ji, abyste věděli, zda máte povinnost EPS mít. 

Revize EPS 

Aby byl EPS systém spolehlivý, je nezbytné pravidelně provádět revize EPS. Tyto revize by měly zahrnovat kontrolu všech technických prvků systému, softwaru a funkčnosti v rámci daného objektu. Nedílnou součástí revize by mělo být také testování, zda systém reaguje správně na simulované požární scénáře. 

Opět jsou ohledně toho stanované předpisy: 

  • Jednou za měsíc musí údržba ústředny zajistit, aby proběhla zkouška ústředny a navazujících zařízení, aby byla jistota, že všechno funguje tak, jak má. 
  • A jednou za půl roku zkoušky činnosti hlásičů požáru a dalších zařízení, které EPS ovládá. 

EPS zachraňuje životy 

Ať už se jedná o ochranu životů, zdraví, nebo o zachování majetku, jsou moderní EPS systémy základním kamenem bezpečnosti. Správně navržený, instalovaný a pravidelně kontrolovaný EPS systém je investicí, která se mnohonásobně vyplatí v případě, že dojde k nežádoucí události. Proto k jeho instalaci i údržbě přistupujte s co největší zodpovědností. 

Publikováno: 28. 11. 2023

Kategorie: Pod lupou

Autor: Jana Hrubá