Orientujte se v kybernetické bezpečnosti a chraňte své informace 

Každý, kdo používá jakékoliv elektronické zařízení, včetně firem, organizací a vládních institucí, by měl vědět, jak se v kyberprostoru pohybovat, aby byly v bezpečí všechny informace. Právě tím se zabývá obor kybernetické bezpečnosti, který rok co rok získává na popularitě, protože kybernetických útoků a hrozeb stále přibývá.  

Co je kybernetická bezpečnost 

Je to obor, který se zabývá ochranou sítí, dat, počítačových systémů, ale také elektronických zařízení před kybernetickými hrozbami a útoky. Cílem je zajistit bezpečnost informací, včetně osobních údajů, účtů, souborů i peněz. 

CIA – základní principy kybernetické bezpečnosti 

Confidentiality (důvěrnost): Princip, podle kterého byste měli zajistit, že k vašim informacím mají přístup pouze oprávněné osoby. 

Intergrity (integrita): Druhý princip, jež odkazuje na důležitost zajištění správnosti informací. Tedy že nikdo bez vašeho oprávnění nemůže žádné informace měnit, přidávat nebo mazat. 

Availability (Dostupnost): Princip, podle kterého by měly být informace a systémy vždy dostupné pro oprávněné uživatele.  

Základní pojmy kybernetické bezpečnosti 

Člověk je vynalézavý tvor, a tak není pouze jeden kybernetický útok, ale existuje jich celá řada a nové stále přibývají. Kybernetičtí útočníci stále vymýšlejí nové techniky, nástroje a taktiky, jak obejít bezpečnostní opatření a získat přístup k informacím. Podívejte se na ty nejčastější hrozby, se kterými se můžete setkat: 

Spam: Jedná se o jednu z nejběžnějších hrozeb. Pod pojem spam spadá jakákoliv nevyžádaná komunikace, běžně se jedná o hromadné e-maily. Takové zprávy můžou obsahovat nabídky produktů či služeb, žádosti o peníze nebo podvodné nabídky. 

Malware: Jde o kód, který má mnoho podob a byl vytvořen s úmyslem škodit. Může se šířit přes infikované soubory, e-mailové přílohy nebo nezabezpečené webové stránky. Jeho cílem může být prakticky cokoliv. Získávat informace, včetně hesel, sledovat aktivity uživatele, jako je jeho poloha nebo komunikace a další.  

Existuje spousta druhů malwaru, například; virus, trojský kůň nebo v poslední době velmi oblíbený ransomware. Ten šifruje soubory na našem zařízení a vyžaduje výkupné za jejich rozšifrování. 

Phishing: Další typ kybernetického útoku. V tomto případě, jde o podvod, kdy se útočníci vydávají za důvěryhodnou společnost, banku nebo sociální média, aby získali od uživatele citlivé informace, jako jsou přístupové údaje a hesla.  

Sociální inženýrství: V tomto případě na to jde útočník z druhé strany. Nezaměřuje se na technickou stránku věci, ale na tu lidskou. Jeho cílem je opět získat citlivé informace nebo peníze, ale díky tomu, že se snaží s člověkem navázat vztah.   

 

 

Nemyslete si, že kybernetické útoky se objevují pouze v amerických filmech. V loňském roce došlo celosvětově k nárůstu kybernetických útoků o 31 % a v České republice vzrostly o pětinu (zdroj: public.tableau). Je tedy jasné, že i Česká republika čelí řadě kybernetických útoků. Mezi nejčastější patřil spam a phishing. Proto je důležité mít jistotu, že pro kybernetickou bezpečnost děláte maximum. V rámci firmy se můžete obrátit na IT společnost, která zajistí ochranu vašich dat. Pro jednotlivce doporučujeme absolvovat školení o kybernetické bezpečnosti.  


Publikováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Pod lupou

Autor: Jana Hrubá