Telepresence: Inovativní projekt zjednoduší komunikaci mezi vědci a výzkumníky

Internet umožňuje snadnou komunikaci mezi mezi osobami, které jsou od sebe vzdálené tisíce kilometrů. Jenomže ne vždy je plně využit potenciál a výsledkem je nestabilní spojení, nevalná kvalita zvuku a videa či jiné neduhy, nehledě na bezpečnost. Nový projekt Telepresence, za kterým stojí čeští IT odborníci z firmy Barclet, a.s., jde ve všech ohledech o kus dál. Nadčasový projekt který vznikl, má výrazně zjednodušit komunikaci mezi vědeckými pracovníky slovenských univerzit a pracovníky Slovenské akademie věd, a to nejen mezi sebou, ale i se zbytkem světa. Benefity jsou jasné – nemalá úspora času a peněz za cestování. Vývoj systému Telepresence byl takříkajíc na spadnutí již několik let. Stát sice vybudoval kvalitní infrastrukturu mezi vědeckými pracovišti v minulosti, ale dodnes nejsou využity všechny možnosti, které nabízí. Výkonný ředitel společnosti Barclet Otto Drescher uvedl, že technologie, které jsou v současnosti instalovány, posunou kvalitu vědy i techniku práce na další úroveň. Systém Telepresence se dostane do celkem 192 místností po celém Slovensku. V praxi se bude jednat o velké univerzity (např. v Bratislavě, Košicích a Žilině), jakožto i o vědecká pracoviště v mnohem menších městech. Každé jednotlivé pracoviště získá řešení na míru, přičemž nejvíce bude telekomunikačních místností určených pro deset lidí. Dále se bude jednat o řešení pro menší místnosti s kapacitou dvou nebo šesti lidí, až po robustní řešení, v rámci kterého se do konference zapojí přednáškový sál s více než sto účastníky. Drescher uvedl, že seznam zapojených míst vytipovalo Centrum vědecko-technických informací SR na základě významu jednotlivých pracovišť. K výhodám systému Telepresence patří centralizovaný charakter a velmi intuitivní rozhraní. Uživatelé si dopředu rezervují termín hovoru s určitou místností a ve smluvený čas zahájí hovor podobně jako při vytočení čísla v telefonu. Samozřejmostí je i možnost hovoru s lidmi, kteří se pohybují v zahraničí či nejsou zapojeni v systému. Co se týče úrovně videokonferencí, systém automaticky reguluje úroveň hlasitosti a přepíná obraz mezi právě hovořícími osobami. Za zmínku stojí také možnost ukládání hovorů a prezentací či integrace externích telekonferenčních místností, které byly vybudovány již v minulosti za vlastní náklady vědeckých pracovišť. Vědecká pracoviště, která jsou do systému zapojena, reagovala na implementaci velmi kladně. Pracovníci se nemohou dočkat, až začnou Telepresence aktivně využívat.

Publikováno: 19. 01. 2016

Kategorie: Pod lupou

Autor: Adam Hájek